Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie dekomunizacji nazw ulic w Warszawie

 

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z zaskoczeniem i oburzeniem przyjmuje wyrok NSA podtrzymujący wyroki WSA o uchyleniu ponad 40 zarządzeń Wojewody Mazowieckiego zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną.

Ta niezrozumiała, sprzeczna z historycznymi faktami decyzja spowoduje przywrócenie w Warszawie nazw ulic i obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, miejsca i wydarzenia propagujące zbrodniczy i totalitarny system komunistyczny. Bulwersujące jest  jej uzasadnienie  rzekomym niedostatecznym w opinii sądu udokumentowaniem.

W wyniku decyzji NSA oprócz uchylenia zmiany al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego prawomocne stały się m.in. uchylenia zmian nazw ze Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz, Małego Franka na Danuty Siedzikówny „Inki”, Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego, 17 Stycznia na Komitetu Obrony Robotników, Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego, Stanisława Kulczyńskiego na Rodziny Ulmów, Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta, Antoniego Kacpury na Stefana Melaka, Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej oraz Wincentego Pstrowskiego na Bohaterów z Kopalni Wujek.

Niestety w tej sprawie zawiodły również władze m.st. Warszawy z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim na czele, które nie posłuchały apelu środowisk kombatanckich o podjęcie stanowiska przez Radę m.st. Warszawy w sprawie przygotowania uchwał zmieniających nazwy ulic zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Taka reakcja władz Warszawy,  podjęta w dniu 13 grudnia była  bolesnym policzkiem dla górników z kopalni Wujek, a szczególnie rodzin zamordowanych przez komunistycznych siepaczy.

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16.12.1981 r. oraz  Zarząd Krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w tej sprawie do Prezydenta Warszawy skierował pismo w którym pisze m.in.: ….

„W przededniu 37. rocznicy strajku i pacyfikacji kopalni „Wujek”, z przykrością przyjęliśmy informację, że z mapy stolicy znika ulica Bohaterów z kopalni „Wujek”. Dziewięciu Bohaterów, naszych kolegów, z którymi razem pracowaliśmy i strajkowaliśmy: Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Joachim Gnida, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk, Zenon Zając – oddali życie, ponieważ odważyli się stanąć po stronie dobra, w obronie ludzkiej godności, wolności i solidarności.

Dzięki Nim oraz dziesiątkom innych, którzy zginęli w latach 80. żyjemy dziś w wolnym kraju. Jeżeli oni są Bohaterami, to kim są przywróceni przez Pana patroni ulic, przedstawiciele komunistycznego reżimu? Również są bohaterami, godnymi tego, by patronować ulicom Warszawy?……”

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Doroty Malinowskiej –Grupińskiej oraz wszystkich Radnych Stolicy, szczególnie tych, którzy powołują się na dziedzictwo „Solidarności” o nieprzywracanie nazw ulic i obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, miejsca i wydarzenia propagujące zbrodniczy system, jakim był komunizm.

Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni m.st. Warszawy – ZACHOWAJCIE SIĘ JAK TRZEBA.

stanowisko w spr dekomunizacji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz