Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych.
Formularze należy przesyłać do dnia 15 lipca 2019 roku. Wzór ankiety można pobrać poniżej.

Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 80 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Informacje zawarte w kwestionariuszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Kwestionariusz_Informacyjny

Kwestionariusz_informacyjny – do_wypełnienia

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz