Nowa kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

14 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał nowy skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego na kolejną kadencję. Z ramienia mazowieckiej „Solidarności” w Radzie będzie uczestniczył Waldemar Dubiński, Zastępca Przewodniczącego ZRM.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest podmiotem, stanowiącym połączenie między ministerstwem pracy, urzędem marszałkowskim i urzędami pracy. Głównym zadaniem WRRP jest opiniowanie i doradztwo marszałkowi województwa w kwestii problemów dotyczących polityki rynku pracy.

Wśród osób wchodzących w skład wojewódzkiej rady znajdują się m. in.  przedstawiciele władz organizacji związkowych na szczeblu wojewódzkim, organizacji pracodawców, organizacji zrzeszających rolników, Do rady przynależą również osoby udzielające się w organizacjach pozarządowych, które zajmują się problematyką rynku pracy i nauki (np. fundacje działające na rzecz rozwoju regionalnego) oraz przedstawiciele samorządów.

Członkowie rady mają na celu inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do tego, aby jak najlepiej dopasować potrzeby pracodawców do potrzeb po stronie osób bez pracy. To, czy pieniądze z Funduszu Pracy, są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, na najpotrzebniejsze zadania, to następne zadanie dla rady rynku pracy. Co więcej: rada ma prawo zaopiniowania kryteriów podziału pieniędzy z puli Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych. Powiaty bowiem otrzymują konkretne kwoty na realizację programów dotyczących różnorodnych promocji akcji zatrudnienia i organizację zadań, w efekcie których powstaną kolejne miejsca pracy. To natomiast ma przełożenie na spadek bezrobocia.

Wojewódzka rada może ponadto wypowiadać się na temat przedstawianych przez wojewódzkie urzędy pracy planów przeznaczenia pieniędzy z Funduszu Pracy pozostających do dyspozycji samorządu województwa. W praktyce oznacza to przykładowo, że rada może zasugerować, aby zwiększyć czy zmniejszyć określoną kwotę na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, pracy, a więc dla osób w wieku do 30. roku życia, powyżej 50 lat, niepełnosprawnych i młodych matek, które po odchowaniu dzieci powracają do pracy. Nie tylko bezrobotnych można brać w takim przypadku pod uwagę. Przedsiębiorstwa wymagające natychmiastowej pomocy czy nawet branże także mają prawo skorzystać ze specjalnego wsparcia.

Rada wydaje opinie odnośnie kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

Gdy urzędy pracy opracowują kryteria, które cudzoziemcy muszą spełnić, aby otrzymać zezwolenie na legalną pracę na terenie Polski, rada też opiniuje zasadność wprowadzania tych kryteriów.

Współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego to następny aspekt pracy WRRP. Wojewódzka rada działa tutaj w zakresie wypracowania regionalnej strategii rynku pracy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz