Piątka Solidarności

4 kwietnia br. o godz. 15:00 w przed Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce odbyły się pikiety protestacyjne NSZZ „Solidarność”.  W Warszawie protestowali związkowcy z Regionu Mazowsze, Regionu Płocki i Regionu Radom.

Pikietę rozpoczęło przemówienie Andrzeja Kropiwnickiego, przewodniczącego ZRM, który powiedział: Jesteśmy tu dziś dlatego, że rząd przestał nas słyszeć. Jeszcze niedawno wydawało nam się, że rząd jest przekonany, że nasze postulaty są słuszne. I pozostała tylko kwestia ich realizacji. Od momentu, kiedy została uruchomiona Rada Dialogu Społecznego bardzo wiele rzeczy w Polsce się zmieniło. Przypomnijmy sobie jakie było bezrobocie, jaka była koniunktura w przemyśle lub w sprzedażach – to wszystko ruszyło do przodu. Nasze wskaźniki gospodarcze są doskonałe. Ale jeżeli tak jest, to pracownicy powinni być doceniani. Dlatego dziś przekażemy wojewodzie petycję, z prośba o przekazanie premierowi naszych postulatów, tzw. „piątki Solidarności”.

Głos zabierali również przedstawiciele poszczególnych branż. O ciężkiej sytuacji pracowników muzeów opowiedział przewodniczący Regionalnej Sekcji Muzealników Maciej Mechliński. – Podwyżek domagamy się od lat. Sukcesywnie prowadzone rozmowy nie przynoszą jednak żadnych efektów. Jesteśmy traktowani jak balast. Nasza praca ma swoją wartość i chcemy żeby pozwalała na utrzymanie nas i naszych rodzin. Sytuację pogarszają przypadki  mobbingu pracowników przez dyrekcję placówek, jak na przykład w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Dlatego planujemy protest w Noc Muzeów. Nie mamy innego wyjścia – powiedział.

Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” poinformował o nieuczciwym traktowaniu kierowców zajmujących się przewozami międzynarodowymi.

Waldemar Dubiński, Zastępca Przewodniczącego ZR odczytał petycję do premiera Morawieckiego z postulatami „Solidarności”:

– podwyżek w sferze finansów publicznych,

– wprowadzenia kryterium stażowego, uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,

– odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat,

– wprowadzenia systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii.

„Tylko dialog społeczny może zapobiec eskalacji napięć w naszym Kraju” – zaznaczyli związkowcy.

– Po dzisiejszym dniu czekamy na odzew  strony rządowej . Czas na to, abyśmy globalnie porozmawiali na temat systemowych rozwiązań problemów wynagrodzeń nie tylko w sferze finansów publicznych – powiedział Andrzej Kropiwnicki po złożeniu petycji u wojewody mazowieckiego.

PETYCJA 4.4.2019

Pikieta Solidarności w Warszawie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz