Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Nie ulegajmy demagogii ZNP, zapoznajmy się z treścią porozumienia, które przesyłamy w załączeniu.

Rząd uwzględnił większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:

  1. 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
  2. zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
  3. powrót do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
  4. skrócenie ścieżki awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
  5. określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
  6. zwiększenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.

Dementujemy informacje, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.

Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań i nie wpisujemy się nimi w strategię działań innych związków.

Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Porozumienie rządu z Solidarnością 7 kwietnia 2019

komunikat 8 kwietnia 2019

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz