Zaproszenie na promocję książki dr. Jana Olaszka

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję książki dr. Jana Olaszka Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981-1989

12 czerwca (środa),  godz. 18.00, Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa ul. Marszałkowska 21/25

W dyskusji udział wezmą:

prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Jan Olaszek (Biuro Badań Historycznych IPN / Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr Joanna Wawrzyniak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Prowadzenie: Maciej Żuczkowski (Biuro Badań Historycznych IPN)

 

Jan Olaszek – historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, badacz dziejów opozycji w PRL.

Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981–1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości” i „Woli”. Autor ich dzieje analizuje z różnych perspektyw; opisuje funkcjonowanie podziemnych redakcji, konspiracyjne systemy druku i kolportażu, politykę informacyjną poszczególnych pism, prowadzone na ich łamach dyskusje publicystyczne, działania aparatu bezpieczeństwa skierowane przeciwko ich twórcom oraz środowisko podziemnych dziennikarzy, drukarzy, kolporterów i ich współpracowników. Atutem pracy jest szerokie wykorzystanie dorobku innych nauk humanistycznych i społecznych (m.in. socjologii i medioznawstwa) oraz uwzględnienie w analizach stosowanych w nich kategorii. Dzieje opisywanych w książce środowisk osadzone są na tle historii niezależnego ruchu wydawniczego w PRL oraz dawniejszych tradycji wydawania konspiracyjnej prasy, a także zjawiska samizdatu w innych państwach bloku sowieckiego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz