Posiedzenie ZRM

Październikowe posiedzenie członkowie Zarządu Regionu Mazowsze rozpoczęli minutą ciszy oraz modlitwą za zmarłych: Stefana Kubowicza, wieloletniego skarbnika Komisji Krajowej, aktywnego działacza Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania i Sekretariatu Nauki i Oświaty „S” NSZZ „S” oraz Kornela Morawieckiego działacza opozycji demokratycznej w PRL, przywódcę „Solidarności Walczącej”, marszałka seniora Sejmu VIII kadencji.

Następnie odbyło się spotkanie z kandydatami na posłów RP w zbliżających się wyborach parlamentarnych: ministrem Piotrem Naimskim, poseł Ewą Tomaszewską, Krzysztofem Górskim oraz Adamem Borowskim. Kandydaci przedstawili zebranym swoje programy wyborcze oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące planów na nową kadencję.

W kolejnym punkcie obrad członkowie ZRM przyjęli Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych oraz uchwałę dotyczącą zasad finansowania Sekcji Problemowych w Regionie Mazowsze. Przyjęto również stanowisko w sprawie realizacji postulatów II Forum Młodych NSZZ „Solidarność””, na którym podczas trzydniowych spotkań blisko 60.liderów szukało odpowiedzi na pytania „ jak ma funkcjonować Solidarność” i jakie miejsce w Solidarności powinni zajmować młodzi”. Za najbardziej istotny członkowie ZRM uznali postulat włączenia młodych członków do udziału w podejmowaniu decyzji o Związku, dlatego w treści stanowiska znalazł się zapis o obligatoryjnej możliwości udziału przedstawicieli Sekcji Młodych w posiedzeniach Zarządów Regionów z prawem głosu (bez prawa głosowania) oraz udział przedstawiciela Krajowej Sekcji Młodych (na takich samych zasadach) w posiedzeniach KK. Postanowiono również podjąć kroki, aby włączyć przedstawicieli Krajowej Sekcji Młodych w prace Komisji Statutowej KZD. „Modelowe rozwiązania funkcjonowania, czy zmiana funkcjonowania NSZZ ”Solidarność” wypracowywane dziś przez tę Komisję, konsumowane będą bardziej przez „Młodych”, niż dzisiejszych doświadczonych działaczy związkowych prowadzących prace nad zmianami prawa wewnątrzzwiązkowego. Dobrze byłoby więc, aby Młodzi mogli się wypowiedzieć w każdej poruszanej na tej Komisji sprawie. Zarząd Regionu Mazowsze uważa za właściwe i wskazane, aby realizując związkowe postulaty II Forum Młodych Przewodniczący i członkowie Komisji Statutowej KZD niezwłocznie podjęli decyzję w sprawie uczestniczenia w jej posiedzeniach przedstawiciela Krajowej Sekcji Młodych” – czytamy w treści Stanowiska.

Na zakończenie posiedzenia Krystyna Łuczak przekazała zebranym informacje z przebiegu akcji protestacyjnej w Poczcie Polskiej, gdzie od 19 września br. Związkowcy okupują siedzibę Poczty Głównej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej, oczekując na decyzje pracodawcy i organu właścicielskiego w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników firmy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz