Porozumienie w AIRBUS Poland

W dniu 03.10.2019 w AIRBUS Poland zostało podpisane porozumienie w trwającym sporze zbiorowym. Po niemal całym roku bezskutecznych rozmów i 9 – dniach strajku Strony doszły do porozumienia. Dużą rolę w tym porozumieniu odegrał mediator Pan Johannes von Thadden, który został zaproszony do rozmów na wniosek przedstawicieli strony pracowników w radzie nadzorczej firmy oraz członków europejskiej rady zakładowej, którzy także są przedstawicielami Solidarności. Tym razem mediacje nabrały pozytywnego znaczenia i równego tempa. Oczywiście nie były to rozmowy łatwe, pozbawione emocji i dużych różnic zdań, ale mimo wszystko udało się wypracować porozumienie, które gwarantuje podwyżki płac i przede wszystkim pokazuje znaczenie dialogu społecznego oraz daje perspektywy na jego poszanowanie w naszej firmie. To ważne, ponieważ w obecnej nie najlepszej sytuacji spółki Strony mają jeszcze przed sobą dużo bardzo istotnych dla pracowników rozmów.

Porozumienie w AIRBUS Poland gwarantuje pracownikom wzrost wynagrodzeń do nowej siatki plac, co w rzeczywistości daje wzrost minimum 450 PLN brutto płacy zasadniczej dla poszczególnych stanowisk, o ile nie osiągną wartości maksymalnej w danej kategorii. Jeśli tak się stanie, to pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje będą kierowani na szkolenia, kursy i w miarę możliwości przeszeregowywani, aby umożliwić im także dalszy awans finansowy. Raz do roku będzie dokonywany przegląd realizacji zapisów porozumienia, mający na celu wykluczyć wszelkie ewentualne niejasności. Kolejny ważny aspekt porozumienia, to gwarancje dotyczące podpisania porozumień o współpracy z NSZZ „Solidarność” i Radą Pracowników. Zadaniem Solidarności bez tego nadal dialog społeczny w firmie nie nabierze właściwej wartości. Pracodawca zobowiązany jest także  wycofać się z postępowania sądowego w kwestii zasadności sporu zbiorowego toczącego się w spółce i wypłacić należne wynagrodzenia za działalność związkową dla członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Rozwiązany został także problem pracowników, których pracodawca za udział w strajku wykluczył z losowania kwartalnych nagród pieniężnych z tytułu zerowej absencji. Solidarność zobowiązała się także razem z Pracodawcą do wypracowania nowego systemu wynagradzania.

KZ NSZZ „Solidarność” w AIRBUS Poland bardzo dziękuje wszystkim pracownikom oraz koleżankom i kolegom z Solidarności, którzy w tym trudnym okresie wspierali jej działania i motywowali do dalszej walki o poprawę sytuacji Wszystkich Pracowników. Jednocześnie przedstawiciele Solidarności w AIRBUS Poland S.A. zapewniają, że dołożą wszelkich starań i podejmą każde możliwe działanie, żeby zapisy tego porozumienia zostały w pełni zrealizowane, a sytuacja Pracowników i firmy uległa znaczącej poprawie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz