Mazowiecka „Solidarność” popiera związkowców z Castoramy

Bezprawne zwolnienie Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność w Castorama Polska Sp. z o.o. zdominowało listopadowe posiedzenie ZRM.

W przyjętym Stanowisku związkowcy wezwali Zarząd Spółki do natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związkowych oraz dyscyplinarnego ukarania winnych zaistniałej sytuacji. Jeżeli żądania „Solidarności” nie zostaną spełnione do 8 listopada br. związkowcy podejmą dalsze działania statutowe.

Kopia Stanowska będzie wysłana m. in. do Zarządu Castoramy  Polska sp. z o.o., właściciela Castoramy  firmy Kingfisher, Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Pracy.

Zebrani również zapoznali się z prezentacją pt. Szkolenie ETUI dla młodych związkowców przygotowaną przez Mateusza Zakolskiego z Sekcji Młodych.  Celem szkolenia jest rozwój kwalifikacji m.in. w zakresie prezentacji, zarządzania projektem, kompetencji przywódczych, budowy i zarządzania zespołem.  Dla uczestniczenia w projekcie niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

W części formalnej została zatwierdzona zmiana Uchwały dotyczącej określenia struktury, sposobu powoływania, kompetencji oraz zasad finansowania Oddziałów Regionu Mazowsze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz