Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych.

Formularze należy przesyłać
do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Fomularz można pobrać na stronie: www.solidarnosc.mazowsze.pl
Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 80 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
rejestracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Informacje zawarte w kwestionariuszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Kwestionariusz Informacyjny

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz