Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze

5 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze. Członkowie ZRM w drodze uchwał przyjęli wykonanie budżetu za 2019 r. oraz rozliczenia za ubiegły rok: Regionalnego Funduszu Pomocy dla Członków szykanowanych za działalność związkową, Funduszu Strajkowego i Funduszu Remontowo-Inwestycyjnego.

Zebrani omówili program obchodów 40-lecia NSZZ „S” Regionu Mazowsze. Powołany został Zespół Organizacyjny regionalnych obchodów, w którego skład weszli: Ewa Badowska – Wojciechowska, Waldemar Dubiński, Grzegorz Iwanicki, Małgorzata Piątek, Aleksander Piwoński, Andrzej Rochalski, Małgorzata Szelest, Ryszard Zieliński. Powołano także zespół, który zajmie się opracowaniem regulaminu przyznawania specjalnego wyróżnienia, jakimi będzie regionalny Medal 40-lecia Związku.

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący ZRM Andrzej Kropiwnicki oraz zastępca Przewodniczącego Waldemar Dubiński przedstawili relację z przebiegu uroczystego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się 29 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Na zakończenie zebrani wysłuchali informacji przekazanej przez członków Prezydium ZRM dot. sytuacji działaczy związkowych, którzy zostali bezprawnie zwolnieni z Castoramy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz