15. rocznica śmierci papieża Polaka. 2 kwietnia zatrzymaj się, pomódl, zapal w oknie świece

Dziś mija 15 lat od śmierci papieża Polaka, Jana Pawła II. Zachęcamy o godz. 21.37 zapalić świece w swoich oknach i pomodlić się, prosząc św. Jana Pawła II o wstawiennictwo dla ogarniętego epidemią świata.

Podziękujmy Bogu za dar życia i świętości Jana Pawła II oraz prosząc, za Jego wstawiennictwem, o oddalenie epidemii dla całego świata, dla naszej Ojczyzny, o ochronę duszy i ciała dla każdego z nas.

 

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.  

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz