WYTYCZNE DZIAŁANIA w stanie zagrożenia COVID-19, innych chorób zakaźnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

  • Celem NSZZ ”Solidarność” jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku. Żadna Ustawa, czy inny akt prawny nie zniósł i nie ograniczył działalności związków zawodowych.

Nie ograniczono – poza wymienionymi w Ustawie z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 374, 567, 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z […] i związanymi z nią aktamidziałalności zakładów pracy. Pracują hurtownie, zakłady produkcyjne, sklepy, ZUS, operatorzy telekomunikacji itd., itp. Z ustawowego zakazu zgromadzeń i imprez, wyłączone są zakłady pracy. (Dystans 2 metrów i 2 osób dotyczy przestrzeni publicznej). Pracodawcy mają możliwość samoograniczania, czy reorganizacji pracy (np. kierowanie pracowników do pracy zdalnej), ale to oni podejmują decyzje w tej sprawie. Na wszystkich nałożono dodatkowe środki bezpieczeństwa i temu wszyscy muszą się podporządkować.

  • Związek jest odrębną osobą prawną. Jest, jak odrębny „zakład pracy”. Stowarzyszenie.

NSZZ ”Solidarność” działa na podstawie Statutu Związku i aktów z nim związanych. Też mamy możliwość samoograniczenia się. Przeorganizowania pracy w ramach obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego. Ale musimy działać!

W interesie i dla dobra członków Związku. Dla obrony pracowniczych praw związkowych.

Wydaje się, że właśnie teraz działalność związku jest potrzebna i ważna bardziej niż kiedykolwiek.

  • Wszystkie osoby pełniące funkcje związkowe wzięły na siebie odpowiedzialność za właściwe, statutowe działanie władz, które reprezentują. Nikt z nas nie zdjął tej odpowiedzialności. Nikt nie zmienił obowiązujących terminów (np. dot. przyjęcia i rozliczenia budżetu, czy w ramach współdziałania związku z pracodawcą).

Związek działa i musi działać. Sami musimy zdecydować, kiedy i kto musi się spotkać. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków nakazanych przez prawo.

Związek to jego władze: wykonawcza, kontrolna i stanowiąca. Te władze muszą prowadzić działalność.

Jeżeli władze organizacji nie dysponują właściwym lokalem, a z terminów i zaistniałych okoliczności wynika konieczność obradowania danej władzy należy zgłosić potrzebę do Regionu.

Region Mazowsze informuje, że dysponuje i udostępnia organizacjom pomieszczenia w Warszawie na posiedzenie 20 osobowego gremium z przepisowymi odległościami (może być dezynfekcja rąk, albo rękawiczki; maseczki we własnym zakresie) oraz w Oddziałach.

  • Jesteśmy potrzebni naszym Członkom i całemu Związkowi. Jesteśmy strażnikiem na poziomie zakładu pracy aby utrzymywać tę równowagę, aby kryzys nie odbijał się tylko i wyłącznie na pracownikach [Cytat z wypowiedzi Przewodniczącego KK Piotra Dudy].

Nikogo nie możemy zostawić w potrzebie. Wszystkie władze związkowe, wszystkich szczebli muszą prowadzić bezpieczną, ale terminową i adekwatną do sytuacji, statutową działalność. Jeśli trzeba, to na posiedzeniach.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz