Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dnia 22 września 2020 roku

STANOWISKO
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dnia 22 września  2020 roku
w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wyraża  zaniepokojenie zapowiedziami redukcji zatrudnienia w sferze administracji rządowej oraz możliwością wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Możliwość przeprowadzenia redukcji zatrudnienia oraz możliwość pogorszenia warunków pracy pracowników administracji rządowej, mimo braku poparcia partnerów społecznych została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695).

Wbrew obietnicom Ministerstwa Finansów,  że nie przewiduje się zwolnień i cięć wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, rząd uruchomił mechanizm zapisany w tarczy (Uchwała RM z dnia 26 sierpnia br. w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19.)

Zwalczanie skutków epidemii wymagało wprowadzenia wielu nowych rozwiązań prawnych. Ich realizacja łączy się z powstaniem i nałożeniem licznych nowych, dodatkowych obowiązków na pracowników z grupy objętej zapowiadanymi zwolnieniami. Ponadto, z pandemią łączy się ryzyko zwiększonej absencji chorobowej lub profilaktycznej (kwarantanna) pracowników. Dotyczyć to może również pracowników administracji rządowej. Należałoby zatem zagwarantować rezerwy kadrowe w administracji rządowej na czas zwiększonej absencji, tak aby zadania administracji rządowej mogły być realizowane w sposób niezakłócony. W tym kontekście, nieprzemyślana i w złym czasie przeprowadzona redukcja zatrudnienia może doprowadzić do blokady działania administracji i ostatecznie okazać się katastrofalna dla realizacji zadań.

Zapowiedzi redukcji zatrudnienia w administracji rządowej są szkodliwe same w sobie, gdyż powodują niepotrzebny zamęt, stres i poczucie niepewności sytuacji zawodowej pracowników z grupy objętej zapowiedzią zmian. A to może prowadzić do rezygnacji z pracy cennych pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, co przełoży się na obniżenie standardów usług świadczonych przez administrację publiczną oraz może zagrozić realizacji programu społecznego i ekonomicznego rządu.

Jakakolwiek reforma zatrudnienia w administracji rządowej powinna być przygotowana z najwyższą starannością, poprzedzona analizą rzeczywistego zapotrzebowania na kadrę, analizą potrzeb i skutków (krótko i długookresowych) dla budżetu państwa i obywateli oraz w duchu budowania społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

Stanowczo sprzeciwiamy się aby  kosztami nieodpowiedzialnej redukcji zatrudnienia w administracji rządowej ostatecznie obciążeni zostali pracownicy i aby  to na nich ostatecznie spadł  ciężar poniesienia kosztów epidemii.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz