Zmarł Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega.

Z Państwową Inspekcją Pracy związany był zawodowo przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska. 23 listopada 2017 r. objął funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. W 1994 r. Andrzej Kwaliński był jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność” w PIP. Jego postawa zawodowa, pielęgnowanie posiadanych wartości przyczyniły się do rozwoju związku NSZZ „Solidarność” w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy. Pozostawił po sobie głęboki smutek współpracowników.

Rodzinie i Współpracownikom
śp. Andrzeja Kwalińskiego
Głównego Inspektora Pracy

w imieniu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

składam
wyrazy głębokiego współczucia

Andrzej Kropiwnicki
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz