INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA SKARBNIKÓW

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA SKARBNIKÓW

Dział Szkoleń Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”zaprasza skarbników organizacji podstawowych na indywidualne konsultacje w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczo-podatkowych prowadzone w formie:

– telefonicznej pod numerem 22 632 14 92

– elektronicznej email: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

– zdalnej poprzez platformę ZOOM (organizowane po kontakcie telefonicznym lub e-mailowym)

– bezpośrednich spotkań podczas dyżuru w biurze Działu Szkoleń przy ul. Wolskiej 46/48 (zgłoszenia telefoniczne i e-mailem, konsultacje tylko w terminach i godzinach wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych)

Terminy bezpośrednich spotkań konsultacyjnych w biurze Działu Szkoleń zaplanowane są w marcu 2021 roku w dniach: 04.03., 10.03., 17.03., 24.03, 31.03, 2021r.

Konsultacji udziela specjalista ds. szkoleń p. Zofia Grażyna Szarlak.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa, informację o ewentualnej rezygnacji.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

WYKŁADY TEMATYCZNE ONLINE

Przypominamy i zapraszamy także na  WYKŁADY TEMATYCZNE w formie online z wykorzystaniem platformy ZOOM.

l.p.

Nazwa szkolenia

Marzec 2021r.

1.

SZKOLENIE DLA SKARBNIKÓW

09.03.2021 r.

16.03.2021 r.

23.03.2021 r.

2.

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH/MIĘDZYZAKŁADOWYCH – cz.I Podstawowe zagadnienia

18.03.2021 r

3.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

11.03.2021 r.

4.

PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE

25.03.2021 r.

Czas trwania wykładu (jednego bloku tematycznego) –  40 minut

Rozpoczęcie I Bloku danego wykładu tematycznego – godz. 10.00, kolejne bloki tematyczne rozpoczynają się w odstępach czasu uzgadnianych na bieżąco z osobą prowadząca szkolenie (przerwy ok.15-20 min)

Ważne! W celu umożliwienia skorzystania z wykładów tematycznych jak największej liczby osób zainteresowanych, istnieje możliwość uzgodnienia z organizatorem, rozpoczęcia konkretnego wykładu w dogodnym dla uczestników czasie.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres mailowy Działu Szkoleń: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

tel. 22 632 14 92

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr. telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr. organizacji związkowej.

Wszelkie kwestie techniczne wraz z informacją o sposobach dostępu do szkolenia online, zostaną uczestnikom przesłane drogą mailową.

Zapraszamy

Dział Szkoleń Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz