OFERTA SZKOLENIOWA

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Proponujemy Państwu powrót do stacjonarnej formy prowadzenia szkoleń
z modyfikacjami koniecznymi ze względu na okres pandemii.

Czas szkolenia zostaje skrócony do 5 godzin dydaktycznych (rozpoczęcie godzina 10.00 i zakończenie 14.15).

Szkolenia stacjonarne odbywają się w nowej sali konferencyjnej Regionu Mazowsze,

Warszawa ul. Skierniewicka 36 II piętro (obok siedziby głównej Regionu).

 

W dalszym ciągu będziemy kontynuowali szkolenia w formie online

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wybraną tematyką szkolenia

prosimy kierować zgłoszenie do Działu Szkoleń: e-mail: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl  tel. 22 314 80 91/93

Mając na uwadze Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o zabranie na szkolenia stacjonarne maseczek ochronnych.

Prosimy też o pozostawanie w maseczkach przez cały czas wspólnego przebywania na sali konferencyjnej
i zachowywanie dystansu społecznego. Na miejscu zapewniamy środki dezynfekujące.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy zgłoszenia pocztą elektroniczną na skrzynkę szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

albo telefonicznie 22 314 80 91

Dokonując zgłoszenia na szkolenia, prosimy o podanie niezbędnych danych:

– imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

– adres email (w przypadku szkolenia online)

–  pełniona funkcja związkowa,

– nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z Rejestru Regionu

– oraz imię i nazwisko, numer telefonu wraz z pełnioną funkcją związkowa osoby zgłaszającej.

 

Miejsce szkolenia: sala konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Skierniewicka 36 II piętro (obok siedziby głównej Regionu).

 

Szkolenia są nieodpłatne – warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie przez Organizację Zakładową/Międzyzakładową składek członkowskich do Regionu Mazowsze.

 

W przypadku, gdy Państwo nie jesteście w stanie skorzystać ze szkoleń w terminach wyżej wskazanych istnieje możliwość spotkań online w pozostałe dni robocze po uzgodnieniu z Działem Szkoleń.

 

Ponadto: gdyby rozwój pandemii nie pozwolił na organizacje szkoleń stacjonarnych w podanych termiach przeprowadzone zostaną szkolenia online dla zgłoszonych osób. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie korzystali z takiej formy szkoleń i mają obawy czy będą potrafili sprawnie połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu mogą kilka dni przed terminem szkolenia wziąć udział w testowym połączeniu online. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń w celu omówienia kwestii organizacyjnych
i technicznych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz