STANOWISKO ws. wynagrodzeń na wyższych uczelniach i instytucjach naukowych oraz w oświacie

STANOWISKO Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
z dnia 13 stycznia 2022 r. ws. wynagrodzeń na wyższych uczelniach i instytucjach naukowych oraz w oświacie

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP z 2018 r. dotyczących zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego oraz brakiem postępu w rozmowach dotyczących realizacji porozumienia z NSZZ „Solidarność” z 2019
roku w sprawie wynagrodzeń w oświacie. Wydatki na oświatę i naukę nie mogą być traktowane jedynie jako koszty działania państwa, są one inwestycją służącą rozwojowi Polski.
Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Pana Premiera Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby złożone zobowiązania wobec tych środowisk zostały w najbliższym czasie zrealizowane.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz