Prezydium KK negatywnie o zmianach do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

fot. m.l. Prezydium KK negatywnie o zmianach do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
fot. m.l.

„dotyczące przepisów regulujących negatywne przesłanki posiadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych określone w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1255) o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych”.

Wnioskodawca projektu chce przedefiniować dotychczas obowiązujące wyrażenia t.j.: „organy bezpieczeństwa państwa” (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wyrażenia „dokumenty” (art. 4 ust. 1 pkt 2) zastępując je odpowiednio definicjami organów państwa i dokumentów obowiązującymi w art. 2 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) oraz usuwając definicję dokumentów wytworzonych przez tajnych informatorów lub pomocników (ust. 2 art. 4 ustawy)”.

Po drugie projekt zakłada przyznanie prawa do występowania z wnioskami o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wskazanych w art. 5 ust. 2 ustawy o działaczach opozycji […]: „stowarzyszeniom prowadzącym statutową działalność w sprawach działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych lub w zakresie badań historycznych lub regionalnych lub lokalnych, fundacji prowadzącej taką statutową działalność, związku zawodowego, stowarzyszenia zawodowego lub twórczego, organizacji pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody”.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku:

„że potencjalnymi wnioskodawcami – niebędącymi organami państwa czy samorządu terytorialnego – mogą być tylko te podmioty, które nie tylko w swoich statutach ale również w swojej historii wykazały się działalnością w zakresie opozycji antykomunistycznej, czego nie można powiedzieć o niektórych współczesnych związkach zawodowych, fundacjach czy organizacjach pracodawców.

kk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz