CBOS opublikował komunikat o rynku pracy w czerwcu

O tym, jak pracownicy oceniają obecną sytuację na rynku pracy, jakie są prognozy na przyszłość, czy wśród osób pracujących występuje poczucie zagrożenia bezrobociem, jaka jest sytuacja na lokalnych rynkach pracy, możemy dowiedzieć się z najnowszego komunikatu CBOS pt. „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

W pierwszej dekadzie czerwca o 5 punktów procentowych ubyło pozytywnych ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy i o tyle samo wzrósł odsetek pracujących zarobkowo uważających obecną sytuację za „ani dobrą, ani złą”.
Jak czytamy w Komunikacie „blisko trzy piąte (58%) pracujących zarobkowo obecną sytuację w swoich zakładach pracy oceniło pozytywnie, przy czym blisko połowa pytanych (49%) określiła ją jako po prostu „dobrą”, a tylko 9% uznało ją za „bardzo dobrą”. Trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) stwierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a co dziesiąty (10%)ocenił ją negatywnie”.

 

Na postrzeganie obecnej sytuacji w zakładach pracy, jak wynika z badań, największy wpływ ma ocena warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. „Im lepiej pracujący zarobkowo Polacy oceniają byt swoich gospodarstw, tym częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra (od 22% wśród deklarujących złe warunki materialne do 71% w grupie oceniających je dobrze)”.

 źródło:  „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

Badani w większości nie spodziewają się zmian w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku.
„Trzy piąte (60%) pracujących zarobkowo przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie zmieni się. Wśród pozostałych nieznacznie więcej osób spodziewa się jej pogorszenia (16%) niż poprawy (14%)”.

 źródło:  „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym rynku pracy jest to czy wśród osób pracujących jest poczucie zagrożenia bezrobociem. Wyniki czerwcowe są niemal takie same jak przed miesiącem.
„W pierwszej dekadzie czerwca, tak jak przed miesiącem, co piąty pracujący zarobkowo (20%) przyznał, że bierze pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy (zwolnienia, upadku, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.), a ponad trzy czwarte (77%) zadeklarowało mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa jej utrzymania. Czterech na stu respondentów nie potrafiło lub nie chciało udzielić jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie” – czytamy w komunikacie.
Jak wynika z analiz poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia zależy przede wszystkim od prognoz dotyczących rozwoju sytuacji w zakładzie pracy w ciągu roku.

źródło:  „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

Na koniec warto porównać sytuację na lokalnych rynkach pracy w maju i w czerwcu.
„W porównaniu z majem o 4 punkty procentowe przybyło respondentów uważających, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę (wzrost z 72% do 76%).
Nadal jednak dominują w tej grupie przekonani, że można tam wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią (59% ogółu badanych).
Nieznacznie mniejsza niż poprzednio (spadek o 2 punkty procentowe) jest natomiast grupa twierdzących, że w okolicy ich miejsca zamieszkania trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub że jest to całkowicie niemożliwe (spadek z 18% do 16%).
W czerwcu 8% pytanych (spadek o 2 punkty) nie potrafiło ocenić sytuacji na lokalnym rynku pracy”.

źródło:  „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

kk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz