Spotkanie z Inspektorem Pracy w Kolnie

Krzysztof Jutrzenka z Państwowej Inspekcji Pracy był gościem kolneńskiej Solidarności. W piątek 24 lutego odpowiadał na pytania dotyczące między innymi zmian w prawie pracy.

Prawnik PIP-y opowiadał o zmianach w kodeksie pracy. Istotną zmianą w wprowadzoną w 2016 r. jest zapis, iż umowa o pracę zawierana jest  na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zmiana obowiązuje od 1 września 2016 r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz