Gest pamięci

Z inicjatywy Oddziału Siedlce, rondu w tym mieście nadano imię zmarłego trzy lata temu senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „S” ufundował tablicę upamiętniającą zmarłego działacza „S”, która stanęła przy siedleckim rondzie. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się w dniu 11 lutego br. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy, Przewodniczącego ZRM Andrzeja Kropiwnickiego oraz związkowców z siedleckiej i mazowieckiej „S”. Obecna była rodzina zmarłego Jego żona Zofia Romaszewska, córka Agnieszka Romaszewska-Guzy oraz władze samorządowe.

Odsłonięcie tablicy poprzedzone było Mszą święta, której przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Po uroczystości w siedzibie oddziału Siedlce odbyło się spotkanie Przewodniczącego Piotra Dudy z członkami „Solidarności”. Rozpoczynając spotkanie Piotr Duda nawiązał do ostatniej wizyty w Mostostalu Siedlce, która odbyła się jeszcze w trudnych czasach, kiedy manifestacje odbywały się praktycznie co miesiąc, a postulaty Związku trafiały w próżnię. Jego zdaniem postulaty zgłaszane wtedy przez Związek posłużyły w dużej części do sformułowania programu PiS, co przyczyniło się do wygrania przez tą partię ostatnich wyborów. Następnie przewodniczący KK wymienił korzystne działania ostatnich miesięcy. Jako pierwszy przykład podał przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. – Hasło kampanii „I tak wygramy” okazało się prorocze – powiedział Piotr Duda. Poinformował, że samo przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego nie do końca jednak satysfakcjonuje Związek i jest również konieczność wprowadzenia wcześniejszych emerytur np. po 40 latach pracy dla osób pracujących w ciężkich warunkach. Stwierdził, że niezbędna jest większa zmiana systemu emerytalnego, w tym uszczelnienie składek, w wyniku której szacunkowo do systemu może wpłynąć dodatkowe 40 mld zł. Konieczne będzie również bardziej zdecydowane podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, gdyż to obecne gwarantuje minimalną emeryturę, dopiero po 55 latach pracy, co jest niedopuszczalne. Przewodniczący poinformował także o zmianie prawa zamówień publicznych, o którą „S” zabiegała od wielu lat. Związek przydziela żółte kartki, tym firmom i instytucjom, które nie realizują nowej ustawy. Szef „S” uważa również, że przyszedł czas na kolejne zmiany w tym prawie, a główną było by objęcie zapisami ustawy również podwykonawców, oraz spowodowanie aby główny wykonawca wykonywał min 55-60 % prac własnymi środkami. Kolejną dobrą zmianą była wprowadzona od 1 stycznia płaca minimalna i stawka godzinowa 13 zł na godzinę przy umowach zlecenie. Przypomniał, że do wyliczenia płacy minimalnej nie wlicza się godzin przepracowanych w nocy. Poinformował także o przygotowywanym nowym projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i o konieczności takiej zmiany, aby inspektor PIP miał możliwość wdania nakazu administracyjnego zmieniającego umowę zlecenie na umowę o pracę. W wyniku zmian w Kodeksie pracy zniknął tzw. „syndrom pierwszej dniówki”, o co również postulowała „S” i obecnie pracownik przed przystąpieniem do pracy musi mieć podpisaną umowę o pracę. Odmrożony został też odpis na ZFŚS, jak na razie na poziomie IV kwartału 2012 r., co dało dodatkowe 99 zł na 1 etat. Następny krok, to doprowadzenie do naliczania odpisu na ZFŚS na bieżąco. Piotr Duda poinformował, że zlikwidowane zostały patologie występujące w Agencjach Pracy Tymczasowej. Jest tam teraz większa ochrona pracownika, w tym kobiet w ciąży. Agencje, które doprowadzają do zmiany pracownikom pracy tymczasowej na pracę na etat powinny być nagradzane. Toczą się dyskusję, na temat zmiany Ustawy o związkach zawodowych. Jedną ze zmian ma być podniesienie progu reprezentatywności do poziomu 8% dla organizacji reprezentatywnych na szczeblu ponadzakładowym i 15 % dla nie reprezentatywnych. To ograniczy możliwość powstawania tzw. „żółtych związków zawodowych”, których jedynym celem było blokowanie działalności pozostałych związków zawodowych i wspieranie działań pracodawcy. Przewodniczący nawiązał również do bardzo kiepskiej sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy – podał przykład Austrii gdzie ponad 90 % pracujących objętych jest PUZP. W ostatnim czasie pojawiła się w kraju szansa podpisania pierwszego branżowego UZP, który objął by pracowników ochrony. W dalszej części Przewodniczący wymienił kolejny sukces, jakim było powołanie Rady Dialogu Społecznego i jak dotychczas skuteczne jej funkcjonowanie. Zauważył jednak, że przy nowelizacji będzie trzeba zwiększyć rolę Wojewódzkich RDS dając im więcej kompetencji. Poruszył sprawę tzw. regionalnej płacy minimalnej, którą często poruszają eksperci ze strony pracodawców. Było by to możliwe tylko pod 1 warunkiem, gdyby to WRDS miała możliwość przy pełnym porozumieniu obniżyć czasowo płacę minimalną w sytuacjach nadzwyczajnych np. groźby upadłości zakładu pracy. Przewodniczący KK zaznaczył, że „S” nie odpuści walki o wolne niedzielę w handlu. Z negatywnych rzeczy szef KK wymienił sytuację w służbie zdrowia oraz górnictwie i energetyce. Powiedział również, że trzeba dostosować sytuację w naszym kraju do tego aby związkowe hasło „Zorganizowani mają lepiej” było zgodne z prawdą, bo w obecnych okolicznościach to ci niezorganizowani, są w lepszym położeniu, nie płacą składek, nie angażują się a mimo to mają prawo do wszystkich wywalczonych przez związki zawodowe korzyści. Na zakończenie spotkania Piotr Duda odpowiadał na liczne pytania związkowców.

Zbigniew Romaszewski (ur. 2 stycznia 1940 r., zm. 13 lutego 2014 r.) był legendą opozycji antykomunistycznej, działaczem Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”. Wraz z żoną Zofią prowadził Biuro Interwencyjne KSS KOR, niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Współorganizował podziemne Radio „Solidarność”. Był więziony od 1982 r. do 1984 r., sądzony w procesach twórców Radia „Solidarność” i KSS KOR. W latach 1980–1981 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, został wybrany do prezydium Zarządu Regionu Mazowsze, a następnie do Komisji Krajowej. Był wieloletnim senatorem, sprawującym mandat nieprzerwanie od 1989 do 2011 r. W 2011 r. został wybrany przez Sejm na członka Trybunału Stanu. W tym samym roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białego. W 2013 r. Romaszewski został honorowym obywatelem Warszawy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz