STATUT_NSZZ_Solidarność_z_zaznaczonymi_zmianami_dokonanymi_podczas_XXIX_KZD_2018_tekst_jednolity

Deklaracja członkowska.pdf

 Zgłoszenie

Legitymacja elektroniczna – wniosek (RODO)

Wniosek o kartę Lotos

Wniosek o pomoc prawną RODO

 

Dokumenty dot. założenia OZ

Uchwała w sprawie założenia organizacji zakładowej.pdf

Zarejestrowanie organizacji zakładowej.pdf

Poświadczenie rejestracji organizacji zakładowej.pdf

Zaświadczenie dla pracodawcy.pdf

Poświadczenie rejestracji dla Urzędu Statystycznego.pdf

Poświadczenie rejestracji dla urzędu skarbowego.pdf

Oświadczenie i zwolnieniu z obowiązku składania deklaracji CIT-2.pdf

Kwestionariusz informacyjny OZ / OM/ ZOK/ Podzakładowej/ Wydziałowej/ Oddziałowej NSZZ „Solidarność”