Biuro NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze

ul. Wolska 47
01-201 Warszawa

Centrala telefoniczna: 22 314-80-00 lub 22 314-80-01

Agendy
Telefon, Fax
Wew.
Nr. pokoju
Adres E-mail
 
Przewodniczący
Andrzej Kropiwnicki
 
Sekretariat Przewodniczącego
Joanna Krulikowska
Tel: 22 314 80 90
Fax: 22 314 80 92
 090
piętro II,
pokój nr 23
 Z-ca Przewodniczącego
Waldemar Dubiński
22 314 80 60
060
piętro II,
pokój nr 25A
 Sekretarz
Grzegorz Iwanicki
22 314 80 10
010
piętro II,
pokój nr. 28
 
Sekretariat Prezydium
E-Legitymacje
Aneta Zbrzeźniak
22 314 80 13
Fax: 22 314 80 92
013
II p.,
pok. Nr 25
 
Skarbnik
Ewa Badowska – Wojciechowska
22 314 80 50
Fax: 22 314-80-51
050
III p.,
pok. Nr 34
 
Regionalna Komisja Wyborcza
Waldemar Dubiński
Barbara Kędra
0-22 314 80 24
Fax: 22 314 80 22
024
Parter,
pok. Nr 8
 
Regionalna Komisja Rewizyjna
Jóźwiak Ireneusz
22 314 80 25
506 087 162
025
II p.,
pok. Nr 29
 
Kadry
22 314 80 90
023
II p.,
pok. Nr 23
 
Biuro Obsługi Eksperckiej
i Rozwoju Regionu
Teresa Krasowska
22 314 80 48
048
I p.,
pok. Nr 22
 
Dział Ekspercko – Prawny
Sekretariat
22 314 80 43
Fax: 22 314 80 44
043,
I p.,
pok. Nr 18
 
Dział Ekspercko – Prawny
Prawnicy
22 314 80 30
22 314 80 35
22 314 80 38
22 314 80 47
22 314 80 71
030,
035,
038,
047
071
I p.,
pok. Nr 16
 
Dział Rejestracji Struktur Związkowych
Anna Małkowska
tel./fax 22 314 80 27
22 314 80 26
027,
026
Parter,
pok. Nr 10
Księgowość
22 314 80 55
22 314 80 56
22 314 80 57
22 314 80 58
Fax: 22 314 80 59
057, 055,
056,
058
III p.,
pok. Nr 32
 
Kasa
Małgorzata Szulim
22 314 80 54
054
III p.,
pok. Nr 331
 
Dział Informacji
i Promocji

Nadieżda Firkowicz
Wiktoria Wojciechowska

22 314 80 17
017
Parter,
pok. Nr 31
Dział Rozwoju Związku
Edward Głębocki
Katarzyna Zielińska
22 314 80 29
22 314 80 31
509 640 821 (E. Głębocki)
029
031
Parter,
Pok. Nr 7
Administracja

Ryszard Tkacz
Iwona Witkowska

22 314 80 28 028 Parter administracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl
 
 
ul. Wolska 46/48 01-201 Warszawa
 
Agendy Telefon, Fax Nr. pokoju Adres E-mail
Dział Planowania Analiz i Szkoleń

Maria Piskorska
Zofia Szarlak
Beata Bondara

22 632 14 92

 

Parter szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl
 

Sekcja Emerytów i Rencistów

22 632 14 65 Parter
 

Biuro Osób Niepełnosprawnych

22 632 14 65 Parter
 

Sekcja Oświaty

Przewodniczący
Andrzej Piegutkowski

 

Sekretariat
Wojciech Jezierski

22 632 91 99 I piętro soiw.mazowsze@solidarnosc.org.pl
 

Sekcja Zdrowia

Przewodnicząca
Maria Ochman

Sekretariat
Małgorzata Bielecka

22 632 14 81 I piętro  sozmazowsze@wp.pl
MOZ 3075

Członków Indywidualnych

Przewodniczący
Janusz Konecki

Z-ca Przewodniczącego
Tadeusz Mościpan

Parter

 

Dyżury:

czwartki

godz. 16-17

tadeusz.moscipan@wp.pl