Aktualności

Odszedł Konrad Goljanek

W wieku 55 lat, po ciężkiej chorobie odszedł do Pana nasz przyjaciel, tancerz-solista Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, wieloletni działacz mazowieckiej „Solidarności” Konrad Gojanek. Konrad był utalentowanym tancerzem. Skończył szkołę baletową oraz Studio Cyrkowe […]

Aktualności

Podwyżki dla wszystkich

24 lipca br. rząd przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizację ostro krytykuje „Solidarność” Służby Zdrowia. Zaproponowane zmiany rozszerzają zakres podmiotowy ustawy jedynie o […]

Aktualności

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. […]

Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Formularze należy przesyłać do dnia 15 lipca 2018 roku. Wzór ankiety można pobrać poniżej. Wypełnione formularze można […]