Brak grafiki
Aktualności

Pikieta pod Selgrosem w Poznaniu

W dniu 9 stycznia br. Prezydium Komisji Krajowej podjęło decyzję o zorganizowaniu w dniu 26 stycznia br. akcji protestacyjnej (pikiety) przed siedzibą Zarządu Spółki SELGROS w Poznaniu. Kierownictwo podwrocławskiej Hali Selgros zwolniło już ośmiu pracowników […]

Brak grafiki
Aktualności

Z obrad Zarządu

W dniu 8 stycznia 2007 r. Zarząd Regionu Mazowsze spotkał się na pierwszym w nowym roku posiedzeniu. Członkowie Zarządu rozpatrzyli odwołania od decyzji dwóch organizacji związkowych: Komisji Międzyzakładowej Urzędów Administracji Centralnej z siedzibą w Urzędzie […]

Brak grafiki
Aktualności

Podpisz i wyślij petycję

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) wystosowała ogólnoeuropejską petycję wzywającą Komisję Europejską do podjęcia inicjatywy na rzecz prawnego zagwarantowania dostępności usług użyteczności publicznej. Usługi użyteczności publicznej … Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) wystosowała ogólnoeuropejską petycję wzywającą […]

Brak grafiki
Aktualności

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń na I kwartał 2007 r. organizowanych przez Dział Planowania i Szkoleń oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego Dorosłych Regionu Mazowsze …   Harmonogram szkoleń na I kwartał 2007 r. organizowanych przez Dział Planowania i Szkoleń […]