Aktualności

Laureaci X konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Komisja […]

Aktualności

Czas bliskości z Bogiem

12 grudnia br. związkowcy z Ursusa spotkali się, aby podzielić się opłatkiem. Słowo duszpasterskie do zebranych skierował ks. prałat Zbigniew Sajnóg z Parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Ursusie. – Święta Bożego Narodzenia, […]

Aktualności

Obrady oświaty w Siedlcach

Obradująca w dniach 23-24 listopada br. w Siedlcach Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zwróciła się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego […]

Aktualności

Prośba o pomoc

W imieniu OZ 955 przy PKS w Mławie S. A. zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla członka naszej organizacji. Rodzina Pana Zbigniewa Bartkowskiego (wieloletniego członka Naszego Związku) znalazła się w trudnej sytuacji i […]

Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Formularze należy przesyłać do dnia 15 stycznia 2018 roku. Wzór ankiety jest do pobrania jako załącznik do […]