Oferta szkoleniowa Regionu Mazowsze

W załączniku oferta szkoleniowa na II kwartał 2024r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wybraną tematyką szkolenia, prosimy kierować zgłoszenie do Działu Szkoleń:

e-mail: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl   lub  tel. 22 314 80 93 (w terminach szkoleń w godz. od 8.00-9.00)

Dokonując zgłoszenia na szkolenia, prosimy o podanie niezbędnych danych:
– imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
– pełniona funkcja związkowa,
– nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z Rejestru Regionu
– oraz imię i nazwisko, numer telefonu wraz z pełnioną funkcją związkowa osoby zgłaszającej.

Czas szkolenia  –  rozpoczęcie godzina 9.00, zakończenie godz. 15.30

Szkolenia są nieodpłatne – warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie przez Organizację Zakładową/Międzyzakładową składek członkowskich do Regionu Mazowsze.

Uwaga: Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych stacjonarnych albo on-line, w których udział wezmą tylko członkowie z danej organizacji, oddziału terenowego albo sekcji branżowej.

Załącznik: Harmonogram szkoleń II kw 2024

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz