Dokumenty potrzebne do założenia Organizacji Związkowej

  1. STATUT_NSZZ_Solidarność_z_zaznaczonymi_zmianami_dokonanymi_podczas_XXIX_KZD_2022_tekst_jednolity
  2. Deklaracja członkowska.pdf
  3. Dokumenty dot. założenia OZ – Uchwała Nr 8
  4. Uchw.fin.Nr 5 XIX KZD
  5. Ustawa o związkach zawodowych

 

Legitymacja_elektroniczna_4H

Wniosek o kartę Lotos

Wniosek o pomoc prawną RODO

Kwestionariusz informacyjny Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej/ZOK/ Podzakładowej/ Wydziałowej/ Oddziałowej NSZZ Solidarność

Kwestionariusz informacyjny Regionalnej/Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność

Kwestionariusz informacyjny Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność

Dokumenty XXX KZD