Wybory na kadencję 2023-2028

Uchwały Regionu Mazowsze

Uchwała nr. 25/22 Zarządu Regionu Mazowsze – dot. przeprowadzenia w Regionie wyborów na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 26/22 Zarządu Regionu Mazowsze – dot. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

 

KALENDARZ WYBORCZY Regionu Mazowsze

Decyzja nr 4/22 Regionalnej Komisji Wyborczej – w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 w Regionie Mazowsze

Komunikat Regionalnej Komisji Wyborczej – w sprawie wyborów na kadencję 2023-2028

 

Uchwały Komisji Krajowej

Uchwała nr. 1/22 Komisji Krajowej – dot. powołania Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 4/22 Komisji Krajowej – dot. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 9/22 Komisji Krajowej – Ordynacja Wyborcza (tekst jednolity)

 

Druki dla niższych jednostek

 1. I_07 Uchwały Zebrania
 2. I_08A Ustalenie wyników wyborów władz_OO_OW
 3. I_08K Ustalenie wyników wyborów wladz_KOŁA
 4. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej
 5. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 6. I_12A ustalenie wyników wyborów elektorów_na WZDRegionu
 7. I_16 zgloszenie kandydatów
 8. I_16 A zgloszenie kandydatów
 9. I_19 kartydo głosowania
 10. I_01A Formularz Ewidencyjny OO_OW
 11. I_02 prot posiedzenia członków lub delegatów OZ
 12. I_02K prot posiedzenia członków Koła
 13. I_03 porzadek posiedzenia
 14. I_05 prawomocność posiedzenia
 15. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na ZZD

Druki dla OZ_OM

 1. I_01 FormEwi 22 OZ_OM
 2. I_02 prot posiedzenia członków lub delegatów OZ
 3. I_03 porzadek posiedzenia
 4. I_04 regul obrad ZZD MZD itp -projekt
 5. I_05 prawomoc pos
 6. I_05A prawomoc głosow
 7. I_06 protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej
 8. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów
 9. I_07 Uchwały Zebrania
 10. I_08 Ustalenie wyników wyborów wladz_Organizacji Zakładowej _Podzakładowej
 11. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej
 12. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 13. I_11 protokół wyboru Prezydium
 14. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZDRegionu
 15. I_12A ustalenie wyników wyborów Elektorów_
 16. I_13 ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD Sekcji Branżowej
 17. I_14 ustalenie wyników wyborów delegatów do Oddziału
 18. I_15 Ankieta osob kandydata na Przewodniczącego _Delegata
 19. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 20. I_16 zgloszenie kandydatów
 21. I_16 A zgloszenie kandydata
 22. I_16 B zgłoszenie kandydata z poparciem
 23. I_19 kartydo głosowania

Druki dla wyborów poza posiedzeniem tzw URNA

 1. I_08 Ustalenie wyników wyborów władz_OZ_OP
 2. I_09 wybór przewodniczącego _Komisji Rewizyjnej
 3. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 4. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 5. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 6. I_16 zgloszenie kandydata
 7. I_19 kartydo głosowania
 8. wybory władz z urną uchwały i komunikaty
 9. I_01 Formularz Ewidencyjny OZ_OM
 10. I_05A prawomocność głosowania
 11. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

Druki dla e-wyborów

 1. ANKIETA_OSOBOWA_KANDYDATA__CZLONKA_WLADZ_ZWIAZKU
 2. I_01 Formularz Ewidencyjny OZ_OM
 3. I_05A prawomocność głosowania
 4. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na ZZD
 5. I_08 Ustalenie wyników wyborów wladz_OZ_OP
 6. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej
 7. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 8. I_11 protokół z wyborów Prezydium
 9. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZDRegionu
 10. I_12A ustalenie wyników wyborów Elektorów
 11. I_13A ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD Sekcji
 12. wybory władz e-głosowanie informacje uchwały
 13. Załacznik nr 1_e_gł do e-głosowania
 14. Załącznik nr 2_e_gł do e-głosowania

Druki dla RSB i Oddziałów

 1. II_04 Regul obrad branżowej Jednostki organizacyjnej -Projekt
 2. II_05 prot stwierdzający prawomocność posiedzenia WZD
 3. II_06 protokół wyborczy branżowej jednostki organizacyjnej
 4. II_07 Uchwały WZD
 5. II_08 ustalenie wyników wyborów władz_branzowej jednostki organizacyjnej
 6. II_08A, protokół Komisji Mandatowo Wyborczej przekazania kart Komisji Skrutacyjnej
 7. II_10 protokół wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 8. II_11 protokół wyborów Prezydium Rady
 9. II_11A ukonstuowanie Rady Oddziału
 10. II_13 ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD_Krajowej Sekcji na Kongres
 11. II_15 Ankieta osobowa kandydata na delegata
 12. I_16 A zgloszenie kandyd
 13. I_16 B zgłoszenie kand z poparciem
 14. I-15 Ankieta osobowa kandydata
 15. II kartydo głosowania
 16. II_01 Formularz Ewidencyjny Oddziału Sekcji
 17. II_02 protokół posiedzenia walnego zebrania delegatów
 18. II_03 porzadek posiedzenia WZD

Druki dla okręgów łączonych

 1. ANKIETA_OSOBOWA_KANDYDATA__CZLONKA_WLADZ_ZWIAZKU
 2. I_02C protokół_posiedzenia +porządek dla okręgu łączonego
 3. I_04A Regulamin obrad elektorów w okręgu łaczonym
 4. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZD Regionu
 5. I_12B załącznik do protokołu wyboru delegatów na WZDRegionu w Okregu Łączonym
 6. I_16A zgloszenie kandyd
 7. I_19 kartydo głosowania dla Okręgu Łączonego

 

Druki dot. wyborów z zastosowaniem list cząstkowych

 1. I_07_Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór
 2. I_08_Zgłoszenie kandydata_i_ zgoda na kandydowanie – wzór
 3. Protoków z ustalenia wyników z wyborów z zastosowaniem list cząstkowych

Druki dot. odwołań

 1. II karty do głosowania nad odwołaniem
 2. Ustalenie wyników głosowania wniosków o odwolanie członków władz