Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji członkowskiej

Wybory na kadencję 2023-2028

Uchwały Regionu Mazowsze

Uchwała nr. 25/22 Zarządu Regionu Mazowsze – dot. przeprowadzenia w Regionie wyborów na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 26/22 Zarządu Regionu Mazowsze – dot. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

 

KALENDARZ WYBORCZY Regionu Mazowsze

Decyzja nr 4/22 Regionalnej Komisji Wyborczej – w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 w Regionie Mazowsze

Komunikat Regionalnej Komisji Wyborczej – w sprawie wyborów na kadencję 2023-2028

 

Uchwały Komisji Krajowej

Uchwała nr. 1/22 Komisji Krajowej – dot. powołania Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 4/22 Komisji Krajowej – dot. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028

Uchwała nr. 9/22 Komisji Krajowej – Ordynacja Wyborcza (tekst jednolity)

 

Uwaga: Druki mogą nie pobierać się w przegłądarce Chrom, prosimy uzywać wbudowane w Windows przegłądarki Microsoft, Edge.

Uwaga: Można zgłaszać kandydatów bezpośredniu do Protokołu.

Uwaga: Zebranie Delegatów jest wazne dopiero przy 10 wybranych delegatach.

Nowy wzór ankiety osobowej kandydata:

pdf

doc

Druki dla niższych jednostek

 1. I_01A Formularz Ewidencyjny OO_OW| do wydruku PDF
 2. I_02A prot posiedzenia członków lub delegatów OZ| do wydruku PDF
 3. I_02K prot posiedzenia członków Koła| do wydruku PDF
 4. I_03 porzadek posiedzenia| do wydruku PDF
 5. I_04 regul obrad ZZD MZD itp -projekt| do wydruku PDF
 6. I_05 prawomocność posiedzenia| do wydruku PDF
 7. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na ZZD| do wydruku PDF
 8. I_07 Uchwały Zebrania| do wydruku PDF
 9. I_08A Ustalenie wyników wyborów władz_OO_OW| do wydruku PDF
 10. I_08K Ustalenie wyników wyborów wladz_KOŁA| do wydruku PDF
 11. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej| do wydruku PDF
 12. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej| do wydruku PDF
 13. I_12A ustalenie wyników wyborów elektorów_na WZDRegionu| do wydruku PDF
 14. I_16 A zgloszenie kandydatów| do wydruku PDF
 15. I_19 kartydo głosowania| do wydruku PDF

Druki dla OZ_OM

 1. I_01 Formularz Ewidencyjny 22 OZ_OM | do wydruku PDF
 2. I_02 protokół posiedzenia członków lub delegatów OZ | do wydruku PDF
 3. I_03 porzadek posiedzenia | do wydruku PDF
 4. I_04 regulamin obrad ZZD MZD itp -projekt | do wydruku PDF
 5. I_05 prawomocność posiedzenia | do wydruku PDF
 6. I_06 protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej | do wydruku PDF
 7. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów | druk PDF
 8. I_07 Uchwały Zebrania | do wydruku PDF
 9. I_08 Ustalenie wyników wyborów wladz_Organizacji Zakładowej _Podzakładowej | druk PDF
 10. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej | do wydruku PDF
 11. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej | do wydruku PDF
 12. I_11 protokół wyboru Prezydium | do wydruku PDF
 13. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZDRegionu | do wydruku PDF
 14. I_12A ustalenie wyników wyborów Elektorów_ | do wydruku PDF
 15. I_13 ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD Sekcji Branżowej | do wydruku PDF
 16. I_14 ustalenie wyników wyborów delegatów do Oddziału | do wydruku PDF
 17. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego _Delegata (PDF)
 18. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 19. I_16 A zgloszenie kandydata | do wydruku PDF
 20. I_16 B zgłoszenie kandydata z poparciem | do wydruku PDF
 21. I_19 kartydo głosowania | do wydruku PDF

Druki dla wyborów poza posiedzeniem tzw URNA

 1. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 2. I_13A ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD Sekcji_Sekretariatu Branżowego
 3. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 4. I_15 Ankieta osobowa kandydata na Przewodniczącego_Delegata
 5. I_19 kartydo głosowania wybory władz z urną uchwały i komunikaty
 6. I_01 Formularz Ewidencyjny OZ_OM
 7. I_05A prawomocność głosowania
 8. I_06B ustalenie wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów
 9. I_08A Ustalenie wyników wyborów władz_OZ_OP
 10. I_09 wybór przewodniczącego _Komisji Rewizyjnej
 11. wybory władz z urną uchwały i komunikaty

Druki dla e-wyborów

 1. I_08A Ustalenie wyników wyborów wladz_OZ_OP
 2. I_09 wybór przewodniczącego_Komisji Rewizyjnej
 3. I_10 ukonstuowanie Komisji Zakładowej
 4. I_11 protokół z wyborów Prezydium
 5. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZDRegionu
 6. I_12A ustalenie wyników wyborów Elektorów
 7. I_13A ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD Sekcji
 8. wybory władz e-głosowanie informacje uchwały
 9. Załacznik nr 1_e_gł do e-głosowania
 10. Załącznik nr 2_e_gł do e-głosowania
 11. ANKIETA_OSOBOWA_KANDYDATA__CZLONKA_WLADZ_ZWIAZKU
 12. I_01 Formularz Ewidencyjny OZ_OM
 13. I_05A prawomocność głosowania
 14. I_06A ustalenie wyników wyborów delegatów na ZZD

Druki dla RSB i Oddziałów

 1. I_16 A zgloszenie kandyd
 2. I_16 B zgłoszenie kand z poparciem
 3. I-15 Ankieta osobowa kandydata
 4. II kartydo głosowania
 5. II_01 Formularz Ewidencyjny Oddziału Sekcji
 6. II_02 protokół posiedzenia walnego zebrania delegatów
 7. II_02A protokół_posiedzenia +porządek SekcjiProblem
 8. II_03 porzadek posiedzenia WZD
 9. II_04 Regul obrad branżowej Jednostki organizacyjnej -Projekt
 10. II_05 prot stwierdzający prawomocność posiedzenia WZD
 11. II_06 protokół wyborczy branżowej jednostki organizacyjnej
 12. II_07 Uchwały WZD
 13. II_08 ustalenie wyników wyborów władz_branzowej jednostki organizacyjnej
 14. II_08A protokół Komisji Mandatowo Wyborczej przekazania kart Komisji Skrutacyjnej
 15. II_10 protokół wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 16. II_11 protokół wyborów Prezydium Rady
 17. II_11A ukonstuowanie Rady Oddziału
 18. II_13 ustalenie wyników wyborów delegatów na WZD_Krajowej Sekcji na Kongres
 19. II_15 Ankieta osobowa kandydata na delegata

Druki dla okręgów łączonych

 1. I_12B załącznik do protokołu wyboru delegatów na WZDRegionu w Okregu Łączonym
 2. I_16A zgloszenie kandyd
 3. I_19 kartydo głosowania dla Okręgu Łączonego
 4. ANKIETA_OSOBOWA_KANDYDATA__CZLONKA_WLADZ_ZWIAZKU
 5. I_02C protokół_posiedzenia +porządek dla okręgu łączonego
 6. I_04A Regulamin obrad elektorów w okręgu łaczonym
 7. I_12 ustalenie wyników wyborów delegatów_na_WZD Regionu

Druki dot. wyborów z zastosowaniem list cząstkowych

 1. I_07_Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór
 2. I_08_Zgłoszenie kandydata_i_ zgoda na kandydowanie – wzór
 3. Protoków z ustalenia wyników z wyborów z zastosowaniem list cząstkowych

Druki dot. odwołań

 1. II A karty do glosowania nad odwołaniem
 2. II karty do głosowania nad odwołaniem
 3. Ustalenie wyników głosowania wniosków o odwolanie członków władz