Regionalna Sekcja nr. 1 Emerytów i Rencistów
ul. Skierniewicka 36 , 01-230 Warszawa
Przewodnicząca: Danuta Kubacka

Dyżury obywają się w siedzibie Rady Sekcji przy ul. Skierniewickiej 36

we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 14.00

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny tel.: 22 314 80 65

 

Regionalna Sekcja nr 2 Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa
Przewodniczący: Aleksander Gołowin
tel. 696 86 98 89; e-mail: sekcjanr2regionmaz@solidarnosc.org.pl

 

Regionalna Sekcja nr 5 Budownictwa
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
Przewodniczący:  Sławomir Zabost –  tel. 608 591 840

 

Regionalna Sekcja nr 7 Oświaty i Wychowania
adres korespondencyjny:  ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa
wejście od ul. Skierniewicka 36
Przewodniczący: Jerzy Smoliński
Pracownik biura: Wojciech Jezierski
tel./fax: 22 314-80-99
e-mail: soiw.mazowsze@solidarnosc.org.pl
www.solidarnosc.org.pl/soiw.mazowsze

 

Sekcja nr 8 Międzyregionalna Sekcja Branżowa Pracowników Transportu Drogowego
adres do korespondencji: ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa
Przewodniczący: Tadeusz Kucharski
tadekmtd@wp.pl
tel: 601 616 412

 

Regionalna Sekcja nr 9 Ochrony Zdrowia
ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa
Przewodnicząca: Maria Ochman
Pracownik biura: Małgorzata Bielecka
tel./fax: 22 314 80 81
e-mail: sozmazowsze@wp.pl
www:  www.solidarnosc.org.pl/soz

 

Regionalna Sekcja nr 10 Osób Niepełnosprawnych
ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa
Przewodniczący: Jadwiga Smulko
Pracownik Biura: Cecylia Struniawska
tel./fax: 22 632-14-65

 

Regionalna Sekcja nr 11 Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
Przewodnicząca: Dorota Walczak

 

Regionalna Sekcja nr 12 Kobiet
ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa
Przewodnicząca: Danuta Kubacka
tel. 603 333 667
oraz 22 314 80 27 Anna Małkowska, członek RSK

 

Regionalna Sekcja nr 13 Instytucji Artystycznych
Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa
Przewodnicząca: Ewa Djaczenko
tel.: 22 69 20 286
fax: 22 69 20 261
e-mail: solid@teatrwielki.pl

 

Regionalna Sekcja nr 14 Pożarnictwa
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
Przewodniczący: Bartłomiej Mickiewicz
tel. 22 849 49 51
fax: 22 849 49 52

 

Regionalna Sekcja nr 17 Pracowników Handlu
ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
Przewodniczący: Dariusz Paczuski
tel./fax: 22 611 46 96
http://www.solidarnosc.org.pl/sbhiu

 

Regionalna Sekcja nr 18 Kolejarzy
Al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
Przewodnicząca: Maria Sędek
tel. kom. 502 492 353
tel./fax 22 474 66 29e-mail: solidarnosc@intercity.pl

 

Regionalna Sekcja nr 19 Pracowników Leśnictwa Mazowsze
ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa
Przewodniczący: Romuald Olszewski
e-mail: romuald.olszewski@warszawa.lasy.gov.pl

 

Sekcja Regionalna nr 20 Pracowników Muzeów Regionu Mazowsze
z siedzibą w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
Plac Zamkowy 4 (Zamek Królewski – Rezydencja Królów Rzeczypospolitej), 00-272 Warszawa
Przewodniczący: Paweł Przyborowski
tel. 508 101 227
e-mail: muzealnicy.sekcja2013@gmail.com

 

Sekcja nr 21 Regionalna Sekcja Problemowa Młodych
ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa
Przewodniczący: Maciej Tyczyński
tel. 609 180 541, e-mail: maciej.tyczynski@gmail.com

Sekretarz: Krzysztof Kaczkowski
tel. 724 728 307

Doradca ds. organizacyjnych: Andrzej Jarota
tel. 600 557 344, e-mail: andrzejjarota@poczta.onet.pl