Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).
To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy legitymacji  mogą korzystać z rabatów i zniżek w placówkach usługowych i handlowych.

Członek NSZZ „Solidarność” zainteresowany otrzymaniem legitymacji powinien wypełnić wniosek o  wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej

Do uzyskania legitymacji OBOWIĄZKOWE jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • numer i nazwa organizacji związkowej;
  • telefon i/lub adres e-mail;
  • data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”;
  • własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Wniosek z przystawioną pieczątką Organizacji Związkowej należy dostarczyć do Zarządu Regionu Mazowsze w Warszawie, ul. Wolska 47 lub do  siedziby właściwego Oddziału.

Legitymacja jest ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących wydania legitymacji członkowskiej udziela Aneta Zbrzeźniak koordynator ELC Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” tel. (22) 314 80 13, e–mail: elegitymacja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

 

RABATY I ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW NSZZ „S” POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ