UWAGA

KARTY RABATOWE LOTOS BIZNES – honorowane na stacjach MOL

Grupa MOL rozpoczyna  proces zmiany marki sieci zakupionych stacji LOTOS, które docelowo będą funkcjonowały pod marką MOL.

Stacje LOTOS będą zmieniały się w MOL sukcesywnie.

Dotychczasowe warunki handlowe na paliwa standardowe i paliwa premium będą analogiczne jak dla paliw LOTOS oraz LOTOS Dynamic,

a na wszystkich stacjach MOL w Polsce honorowane będą bez najmniejszych zmian karty flotowe LOTOS Biznes.

Bez zmiany pozostaje również wyśmienita oferta gastronomiczna oraz aromatyczna kawa dostępna na naszych stacjach.

Aktualną listę stacji akceptujących karty można znaleźć pod adresem: www.lotosnavigator.pl  w zakładce Atlas Stacji.

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego. Poniżej przedstawiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z rabatu:

  1. Każda z osób pragnąca otrzymać kartę LOTOS musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji (wniosek można pobrać tutaj).
    Informacji nt. e-legitymacji udziela Aneta Zbrzeźniak, tel. 22 314 80 13

Wniosek z przystawioną pieczątką Organizacji Związkowej powinien zostać przekazany do Zarządu Regionu Mazowsze, gdzie zostanie przygotowana i wydana indywidualna elektroniczna legitymacja członkowska.
Nie dotyczy to osób, które mają już elektroniczną legitymację.

  1. Osoby, które będą w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES muszą wypełnić załącznik nr 2 do umowy. (Każdy indywidualnie musi wpisać: nr ewidencyjny uczestnika tożsamy z numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika).

Uwaga! Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR.

Regulamin pracowniczy sprzedaży w systemie LOTOS-Biznes

  1. Zebrane, wypełnione i podpisane załączniki nr 2 wraz z opieczętowaną przez OZ/OM listą zbiorczą organizacja zakładowa dostarcza do Sekretariatu Prezydium Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ul. Wolska 47.
  2. Po opracowaniu przez ZRM wniosków, zostaną one przesłane do LOTOS Paliwa. Lotos prześle karty LOTOS BIZNES na adres ZRM, skąd zostaną one odebrane przez organizacje związkowe.

Informacji nt. karty LOTOS udziela Joanna Krulikowska, tel. 22 314 80 90 (e-mail: mazowsze@solidarnosc.org.pl)

Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty:

Olej napędowy Dynamic 18 gr/litr

Benzyna PB98 Dynamic 18 gr/litr

Benzyna PB95 12 gr/litr

Olej napędowy ON 12 gr/litr

LPG 7 gr/litr

TOWARY I USŁUGI

Myjnia 15 %

Cafe Punkt* 10% (rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na części stacji franczyzowych)

Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 %

 

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.

 Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.

Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.

Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.

Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.

Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zarejestrowanie się na stronie https://www.lotosbiznes.pl/klient/tankujnajtaniej , a następnie zgłoszenie się mailem na adres: marcin.gerwatowski@lotospaliwa.pl w celu zmiany warunków rabatowych na przysługujące członkom ZZ.

  1. c) Karta NAVIGATOR

Uwaga! Aplikacja MOL zastąpiła LOTOS Navigator

MOL Polska Sp. z o.o. (dawniej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.) kończy w lipcu br. funkcjonowanie programu LOTOS Navigator.

Program zostanie zastąpiony nowoczesną aplikacją lojalnościową Grupy MOL.

Z uwagi na dotychczasową bardzo dobrą współpracę z NSZZ Solidarność, opartą na wzajemnym zrozumieniu i wychodzeniu naprzeciw potrzebom Członków Związku, planujemy objęcie Państwa grupy preferencyjnymi warunkami w nowym programie.

Członkowie Związku rejestrujący się w nowym programie na podstawie danych zarejestrowanych w ofercie Navigator (z użyciem przekazywanych Państwu od roku 2018 specjalnych kart) uzyskają 3 poziom statusu użytkownika (w odróżnieniu od klientów spoza organizacji, rozpoczynających korzystanie z nowego programu lojalnościowego od poziomu 1).

Uruchomienie nowego programu nastąpi po 19.07.2023, zarejestrowani użytkownicy kart Navigator będą otrzymywać bieżące komunikaty o nadchodzących zmianach; wszystkie istotne informacje będę przekazywał także Państwu w formie e-mailowej.

Karty LOTOS Biznes działają bez zmian,

zarówno na stacjach działających pod marką LOTOS, jak i MOL.

 https://lotosnavigator.pl/nagrody

Lista stacji LOTOSU…>>

Plik Excel zawierający szczegółową listę stacji pozostających w sieci LOTOS/MOL (na tych stacjach nadal będą Państwo mogli korzystać z rabatów).