Aktualności

Nowe stawki diet w podróżach służbowych

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postulowała o zwiększenie stawek diet w związku ze wzrostem inflacji. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  […]

Aktualności

Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj na zaproszenie szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Zgodnie z ustaleniem […]

Aktualności

Podwyżki w Airbus Poland

NSZZ „Solidarność” w Airbus Poland podpisała z pracodawca korzystne dla pracowników porozumienie płacowe na 2023 rok – To dobra wiadomość, tym bardziej że obecna sytuacja geopolityczna, gospodarcza i kryzys energetyczny nie ułatwiały procesu negocjacji żadnej […]

Aktualności

Europejskie kierowcy za zrównoważony rozwój

W dniach 17-18 listopada w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja przedstawicieli europejskich związków transportowych. Forum odbył się pod hasłem: „Deregulacja, konkurencyjność i zrównoważony rozwój: Czy europejski model społeczny jest nadal opłacalny?”. Gospodarzem konferencji był Krajowy […]