Aktualności

Umowy śmieciowe – blaski i cienie

Ciągle aktualny jest spór o zalety i wady niestandardowych form zatrudnienia tzw. „umów śmieciowych” oraz ich rozszerzenia lub ograniczenia. Właśnie tym kwestiom została poświęcona tegoroczna konferencja  „Umowy śmieciowe – blaski i cienie”. Było to siódme […]

Brak grafiki
Aktualności

Prawo pracy: co się zmieni w 2014 roku?

Przyszły rok przyniesie ważne zmiany w prawie pracy, które wpłyną zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Do najważniejszych należą podniesienie płacy minimalnej, elastyczny czas pracy czy reforma urzędów pracy, która ma pomoc w skuteczniejszej […]

Aktualności

Protest w Świętokrzyskim

Kilkaset osób uczestniczyło w Kielcach w manifestacji zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Protest odbył się pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa świętokrzyskiego”. Demonstracji „patronował” Złoty Donek.Na placu przed Świętokrzyskim […]

Brak grafiki
Aktualności

Dokument do poprawy

Prezydium KK krytycznie oceniło projekt Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Celem Programu jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie […]

Brak grafiki
Aktualności

Marta potrzebuje wsparcia!

Szanowni Koleżanki i Koledzy! Prosimy o solidarne wsparcie dla Marty, córki naszego kolegi – członka naszej organizacji związkowej, która choruje na ostrą białaczkę szpikową. Ratunkiem dla niej jest leczenie w Niemczech. Niestety, pobyt Marty w […]