Aktualności

Międzynarodowy Dzień Chorego

Region Mazowsze zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Chorego, które odbędą się 9 lutego br. przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. K.E.N. 101. Region Mazowsze zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Chorego, które odbędą się 9 lutego br. […]

Aktualności

Nie! Łamaniu praw związkowych i pracowniczych!

30 stycznia br. odbyła się kolejna pikieta przed Hotelem Marriott w Warszawie organizowana przez Mazowiecką „Solidarność”. Związkowców z Hotelu Marriott wsparli koledzy z innych komisji zakładowych. Zebrani mocno zaakcentowali swoją obecność transparentami, gwizdami i głośnymi […]

Brak grafiki
Aktualności

Wszyscy zasługują na godne płace

(29.01) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" rozpoczyna konsultacje w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pod hasłem "Wszyscy zasługujemy, żeby godnie zarabiać". NSZZ "Solidarność" jest zaniepokojony brakiem reakcji rządu RP na apele związkowców o jak najszybsze podjęcie […]

Brak grafiki
Aktualności

Oświata chce sporu z rządem

(29.01) Oświatowa "S" wystąpiła do prezydium Komisji Krajowej o rozpoczęcie sporu z rządem. Wczoraj w Warszawie odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania. – Do dzisiaj nie ma odpowiedzi na nasze postulaty […]

Brak grafiki
Aktualności

Do koleżanek i kolegów Kierowców Zawodowych

    OŚWIADCZENIE Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Kierowców Zawodowych.   Członkowie MOZ Kierowców Zawodowych solidaryzują się i w pełni popierają protest Kierowców na przejściach granicznych.   Członkowie MOZ Kierowców Zawodowych solidaryzują się i w […]

Brak grafiki
Aktualności

Komunikat

Informujemy, że w kiosku Hotsolu w Regionie Mazowsze są kalendarze książkowe z dodatkiem prawnym na 2008 rok w cenie 13 zł. Komunikat Informujemy, że w kiosku Hotsolu w Regionie Mazowsze są kalendarze książkowe z dodatkiem […]