Aktualności

Jesteśmy pokoleniem wygranym

W dniu 31 sierpnia br. w ramach obchodów 31. Rocznicy powstania Związku w Węgrowie odbyła się uroczystość pod pomnikiem NSZZ „Solidarność”. Wieńce okolicznościowe złożyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, organizacji kombatanckich oraz członkowie NSZZ „Solidarność”. […]

Brak grafiki
Aktualności

Jesteśmy pokoleniem wygranym

W dniu 31 sierpnia br. w ramach obchodów 31. Rocznicy powstania Związku w Węgrowie odbyła się uroczystość pod pomnikiem NSZZ „Solidarność”. Wieńce okolicznościowe złożyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, organizacji kombatanckich oraz członkowie NSZZ „Solidarność”.Na […]

Aktualności

Upamiętnienie historycznej siedziby

W dniu 30 sierpnia br. delegacja Regionu Mazowsze na czele z Grzegorzem Iwanickim, sekretarzem ZRM złożyła wiązankę okolicznościowa pod historyczną siedzibą Regionu Mazowsze przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie. Region zajmował siedzibę przy ul. Mokotowskiej […]

Aktualności

Ostatnia Droga Anny Rostworowskiej

30 sierpnia br. pożegnaliśmy Annę Rostworowską, wieloletnią działaczkę oświatowej „Solidarności” , oddaną nauczycielkę, wiernego i lojalnego przyjaciela. Nabożeństwo zostało odprawione o godz.12 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach. We Mszy Świętej udział wzięły Poczty […]

Brak grafiki
Aktualności

Wieści z Komisji Krajowej

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” zakończyła pierwszy dzień obrad w Gdańsku. Związkowcy dyskutowali m.in. o możliwej skardze na przewlekłość postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o skierowany przez „Solidarność” wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z […]

Brak grafiki
Aktualności

Krzyż Wolności i Solidarności

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. Prezes Instytutu Pamięci  Narodowej otrzymał prawo występowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z wnioskiem o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności.  Jest to nagroda dla działaczy […]