Aktualności

Odszedł Konrad Goljanek

W wieku 55 lat, po ciężkiej chorobie odszedł do Pana nasz przyjaciel, tancerz-solista Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, wieloletni działacz mazowieckiej „Solidarności” Konrad Gojanek. Konrad był utalentowanym tancerzem. Skończył szkołę baletową oraz Studio Cyrkowe […]

Aktualności

Podwyżki dla wszystkich

24 lipca br. rząd przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizację ostro krytykuje „Solidarność” Służby Zdrowia. Zaproponowane zmiany rozszerzają zakres podmiotowy ustawy jedynie o […]

Aktualności

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. […]