Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Formularze należy przesyłać do dnia 15 lipca 2016 roku. Wzór ankiety jest do pobrania jako załącznik do […]

Brak grafiki
Aktualności

Dziady kultury – walczą o podwyżki

W dniu 17 grudnia br., Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Pracowników Muzeów wystosowała kolejne pismo do p. Marszałka Adama Struzika z wezwaniem do przeznaczenia środków finansowych na podwyżki w wysokości 500 PLN dla pracowników muzeów […]

Brak grafiki
Aktualności

Lasy uratowane

W dniu 18 grudnia 2015 r. Senat RP przyjął bez poprawek Ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie […]

Aktualności

Życzenia

Noc Bożego Narodzenia gromadzi nas na świętowaniu wielkiej tajemnicy miłości i nadziei. Niechaj to doświadczenie będzie dla nas umocnieniem na każdy dzień. Niech prowadzi nas do zawierzenia Bogu we wszystkim – w zdrowiui chorobie, w radości […]

Aktualności

Oferta Kiosku

Informujemy, iż jest jeszcze możliwość zakupu okolicznościowych medali 35-lecia NSZZ „Solidarność” (46 zł)  oraz znaczków typu pin (4,50 zł). Jak co roku, kiosk przyjmuje również zapisy na związkowe  kalendarze książkowe i kalendarze trójdzielne na 2016 […]