Aktualności

Oferta szkoleń

 Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! Proponujemy Państwu powrót do stacjonarnej formy prowadzenia szkoleń z modyfikacjami koniecznymi ze względu na okres pandemii. Czas szkolenia zostaje skrócony do 5 godzin dydaktycznych (rozpoczęcie godzina 10.00 i zakończenie 14.15). […]