Aktualności

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dziś Wojewoda Mazowiecki w imieniu Prezydenta RP nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości działaczom opozycji demokratycznej, którzy przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Odznaczeni m. in. zastali nasi […]

Aktualności

DEKLARACJA CIT-8 W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

Od 25 października 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych  – CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych  (nie sporządzają PIT-11) oraz osiągają  wyłącznie dochody  zwolnione z podatku […]

Aktualności

Krajówka w Zakopanem

W dniach 19-20 luty br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi. Otrzymali m. in. informacje na temat prac statutowych organów Związku, tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w służbie […]

Aktualności

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  śp. Janiny Czostkiewicz Przewodniczącej Komisji Terenowej Ochoty Emerytów i Rencistów Członka Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Mazowsze Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół składa Przewodniczący […]