Aktualności

XXVIII WZD Regionu Mazowsze

Andrzej Kropiwnicki ponownie został wybrany na przewodniczącego mazowieckiej „Solidarności”. – Ten wybór ma dla mnie wielkie znaczenie. Chcę dalej budować prestiż i pozycję Związku. „Solidarność” musi działać profesjonalnie. Być nowoczesnym związkiem zawodowym przyciągającym ludzi młodych, […]

Brak grafiki
Aktualności

Informacja dotycząca funkcjonowania rady pracowników i przeprowadzania wyborów członków rady po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji umożliwiła powoływanie rad pracowników, jako organu reprezentującego pracowników. Prawo powołania rady pracowników zostało przyznane pracownikom zatrudnionym u pracodawców prowadzących działalność […]