Aktualności

Nowi członkowie KK

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” obradujący w Płocku uzupełnił skład KK o dwóch członków. Do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” weszli  Zdzisław Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk oraz Paweł Szpunar z Regionu Rzeszowskiego.  

Aktualności

Działacze związkowi odznaczeni przez Prezydenta RP

Prezydent  Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom związkowym. Odznaczeni zostali: za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Waldemar Bartosz   KRZYŻEM OFICERSKIM […]

Brak grafiki
Aktualności

Dzień Kolejarza

Z okazji Dnia Kolejarza Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze pragnie złożyć wszystkim osobom pracującym na kolei najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania. Dyrekcji i Kierownictwu życzymy trafności i roztropności w podejmowaniu decyzji, a pracownikom składamy wyrazy szacunku […]

Aktualności

Komisja Krajowa w Płocku

23 listopada br. w Płocku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, która poprzedziła Krajowy Zjazd Delegatów. Temat KZD był wiodącym podczas dzisiejszych obrad. Wśród innych poruszonych tematów omówienie kampanii społecznej dotyczącej ochrony znaku NSZZ Solidarność. Za […]