Aktualności

W obronie polskich muzeów

28 października br. pracownicy zrzeszeni w Sekcji  Branżowej Pracowników Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w polskich muzeach. Akcje protestacyjno-informacyjne zorganizowano przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, siedzibą Prezydenta m.st. […]

Aktualności

Akcja informacyjna pracowników Inspekcji Sanitarnej

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” przeprowadza w całym kraju akcję informacyjną skierowaną do parlamentarzystów dotyczącą zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego państwa jakie spowoduje powstanie nowej inspekcji pod nazwą Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności lub Państwowa […]

Aktualności

Żeby Poczta była Polską…

Blisko 7 tys. związkowców z Poczty Polskiej z całej Polski pikietowało w sobotę 18 października br. pod Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Pikieta była odpowiedzią na ostatnie działania zarządu Poczty Polskiej, czyli wypowiedzenie pracownikom […]