Aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 11 kwietnia. Przyczyną jest trudna sytuacja epidemiczna w kraju. Nie zmieniają się zasady i warunki przyznawania świadczenia. Rodzice i opiekunowie dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego […]

Aktualności

Szkolenia online w Regionie Mazowsze

W związku z obecną sytuacją,  Dział Szkoleń NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, zaprasza na WYKŁADY TEMATYCZNE w formie online z wykorzystaniem  platformy ZOOM. Wykłady obejmują  pogrupowane w bloki tematyczne  zagadnienia  z oferty szkoleń proponowanych przez Dział […]

Aktualności

ABC zasiłku pogrzebowego z ZUS

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości? Które koszty związane z pochówkiem uwzględni ZUS, a których nie zrefunduje? Ile czasu ma ZUS, by pokryć wydatki przeznaczone na pogrzeb? Kto może dostać zasiłek Koszty związane […]