Aktualności

Warszawska młodzież w Katyniu

W dniach 16-18 kwietnia 20011 r. wyruszyła z Warszawy jubileuszowa X Pielgrzymka Młodzieży Warszawskiej na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Uczestnikami byli uczniowie laureaci dzielnicowych Konkursów Historycznych „KATYŃ-PRAWDA I PAMIĘĆ”. Organizatorami konkursów i wyjazdów są […]

Aktualności

Proporzec Wolności

24 kwietnia 2011 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny z okazji 30 rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa a także z […]

Aktualności

Musimy pilnować własnego bezpieczeństwa

28 kwietnia br. w Hucie ArcelorMittal Warszawa odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Uroczystość otworzyły przemówienia Gonzalo Urquijo, członka GMB oraz Henryka Hulina prezesa zarządu ArcelorMittal Warszawa dotyczące bezpieczeństwa […]

Aktualności

Generałowie mają krew na rękach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z  oburzeniem przyjęło wyrok uniewinniający Czesława Kiszczaka od odpowiedzialności za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek” w 1981 roku. – W oczach członków NSZZ „Solidarność”, a przede […]

Aktualności

Spotkanie Wielkanocne Regionu Mazowsze

W tym roku Wielkanocne spotkanie w Regionie Mazowsze odbyło się 20 kwietnia.  Misterium tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego zebranym przybliżył  ks. Kanonik Tadeusz Bożełko – proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki. Po odczytaniu modlitwy świątecznej, zwrócił się do […]