Aktualności

Sukces „Solidarności”

18 kwietnia br. rozpoczęły się negocjacje  Protokołu Dodatkowego Nr 5 do jedynego w m.st. Warszawa Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m.st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m.st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem […]

Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 15 lipca 2023 roku. Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 […]

Aktualności

Finał kadencji

14 czerwca br. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2018-2023. W części merytorycznej zebrani w drodze uchwały zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z dzielności Spółki Hotsol oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Hotsol. Udzielili […]