Aktualności

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Poczty sztandarowe i wszystkich członków NSZZ „Solidarność” zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy. Ogólnopolska Droga Krzyżowa odbędzie się w piątek 15 kwietnia o godz. 17.00. Jak co roku rozpocznie się od grobu Błogosławionego […]

Brak grafiki
Aktualności

STOP przemocy w pracy

Obrażanie pracowników, groźby czy upokarzające zachowania – te zjawiska muszą zniknąć ze środowiska pracy. Porozumienie w sprawie eliminowanie przemocy w miejscu pracy podpisali na forum Komisji Trójstronnej szefowie związków zawodowych i pracodawców z Komisji Trójstronnej. […]

Aktualności

Zaszczytny obowiązek

Pełnienie Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika Ks. Jerzego Popiełuszkę to wyróżnienie dla każdego członka NSZZ „Solidarność”. Skład Straży jest właśnie kompletowany. – Zorganizowanie takiej służby to nasza powinność wobec ks. Jerzego, kapelana NSZZ „Solidarność”, kapłana który […]