Aktualności

Jak wykorzystaliśmy 20 lat wolności?

Osiągnięcia i porażki minionych 20 lat przemian były tematem konferencji „Jak zagospodarowaliśmy naszą wolność?” zorganizowanej 28 sierpnia br. w Szkole Głównej Handlowej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”. Uczestniczyli w […]

Brak grafiki
Aktualności

Ile podwyżki w oświacie?

Rząd przedstawił związkom zawodowym kolejną propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. – 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku. Miałaby się ona jednak wiązać ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz […]

Brak grafiki
Aktualności

Racjonalnie zwolnią?

Prezydium Komisji Krajowej negatywnie oceniło projekt ustawy i racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach sektora finansów publicznych. Za nieuzasadnione związkowcy uznają założenie ustawy, iż większą efektywność osiągnie się poprzez zwolnienia pracowników. Takie założenie należy uznać za […]

Aktualności

29 lat NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ zaprasza na uroczyste obchody 29 rocznicy powstaniaSOLIDARNOŚCI 30 sierpnia 2009 rokuKościół św. Stanisława Kostki17.45 Koncert Macieja Pietrzyka18.00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Mazowsze, pod przewodnictwem […]

Aktualności

Żądamy przywrócenia dialogu!

W dniu 24 sierpnia br. związkowcy ze Stoczni Marynarki Wojennej protestowali przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Z Gdyni przyjechało pięć autobusów z pracownikami zakładu. Pikietę wsparli również działacze „Solidarności” ze Stoczni Gdańsk oraz innych zakładów […]

Brak grafiki
Aktualności

Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ

Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” informuje, iż począwszy od września br. spotkania Sekcji odbywać się będą w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Wolskiej 46/48.Pierwsze, powakacyjne spotkanie odbędzie się 3 […]

Brak grafiki
Aktualności

O zmianach w ustawie o związkach zawodowych

Rząd zapowiedział zmiany w ustawach regulujących działalność związków zawodowych. Dotyczyć mają zwłaszcza reprezentatywności związku i liczby organizacji w jednym zakładzie pracy. Jaki jest stosunek do tych zmian dużych central oraz małych organizacji związkowych? O tym […]

Brak grafiki
Aktualności

Zbieramy podpisy

Poprzyj inicjatywę ustawodawczą NSZZ „Solidarność” dotyczącą zmiany ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Zdaniem związkowców z NSZZ „S” obecne przepisy w ustawie o świadczeniach zdrowotnych powodują, że pięć najbiedniejszych województw dostaje mniej pieniędzy […]