Aktualności

Chcemy żyć godnie tu i teraz!

Dziś w stolicy w ramach Europejskiego Dnia Akcji odbyła się manifestacja NSZZ „Solidarność”. Deszcz nie wystraszył związkowców. W manifestacji wzięło udział kilka tysięcy osób z całego kraju. Była też orkiestra górnicza. Demonstranci wznosili okrzyki: „Co […]

Aktualności

Walka o polską kolej!

28 września br. w Warszawie przed budynkiem Ministerstwa Infrastruktury odbyła się demonstracja, która rozpoczęła ogólnokrajowa akcję protestacyjną pracowników kolej. Akcję zorganizował międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy kolejarzy powołany 18 sierpnia br., w skład którego wchodzą Sekcja Krajowa […]

Brak grafiki
Aktualności

Informacja dla uczestników wiecu

29 września br. związki zawodowe w całej Unii Europejskiej protestować będą pod hasłem „Nie dla cięć, Tak dla rozwoju”. Głównym powodem protestów są drastyczne cięcia budżetowe zapowiadane przez europejskie rządy.   Przygotowania do protestu były […]

Aktualności

Budżetówka w Warszawie

– Przyjechaliśmy dzisiaj pod polskie urzędy, aby solidarnie upomnieć się o swoją godność. Niedawno obchodziliśmy 30 rocznicę porozumień sierpniowych i powstania „Solidarności”. Musimy nadal, razem walczyć o wymiar społeczny sierpnia, bronić swojej godności upominając się […]

Aktualności

Lekcja Historii

17 września o godz. 12.00., w rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, nauczyciele i uczniowie szkół warszawskich spotkali się na Lekcji Historii pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Jej organizatorem po raz 15 była […]